POLITYKA PRYWATNOŚCI


Tę politykę prywatności stworzyliśmy dla osób odwiedzających stronę internetową https://sz.pl/aleakcjazpekao/ (dalej "Strona Internetowa”), tj. stronę konkursu „AleAkcja z Pekao” (dalej "Konkurs"), w którym szkoły podstawowe, prowadzące działalność na terytorium Polski (dalej "Szkoła) mogą zgłaszać (za pośrednictwem osoby reprezentującej Szkołę, dalej Zgłaszający") filmy z udziałem swoich uczniów i/lub osób trzecich, promujące aktywność fizyczną (dalej "Film).

Administratorem danych osobowych z związku z Konkursem i Stroną Internetową jest:
 1. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000014843, w związku z:
  • wzięciem udziału w Konkursie przez Szkołę,
  • dokonaniem zgłoszenia w Konkursie za pomocą formularza konkursowego,
  • przetwarzaniem i rozpowszechnianiem na Stronie Internetowej wizerunku osób biorących udział w Filmie,
  • koniecznością analiz statystycznych Strony Internetowej oraz celów marketingowych (w tym przetwarzanie danych poprzez pliki cookies analitycze).
 2. Insignia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Orląt Lwowskich 8, 31-518 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000476537, w związku z:
  • wydaniem nagród w Konkursie.
 3. Neweconomy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000738818, w związku z:
  • głosowaniem w Konkursie przez użytkowników odwiedzających Stronę Internetową, przy czym więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych osób głosujących w Konkursie znajdziesz https://sz.pl/polityka_prywatnosci

W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Nami za pośrednictwem adresu e mail: IOD@pekao.com.pl. Możliwy jest również kontakt pisemny pod adresem siedziby podanym powyżej lub telefoniczny pod numerem tel.: 801 365 365

Dla ułatwienia podzieliliśmy ten dokument na dwie części:
Pliki cookies i inne technologie
Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Strony Internetowej

Jeśli masz mało czasu, kliknij na link dotyczący tej części, która najbardziej Cię interesuje. Jeśli masz chwilkę więcej, zachęcamy do przeczytania całego tekstu niniejszej polityki.


PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE


Używamy plików cookies i innych, podobnych mechanizmów, aby poznać w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej Strony Internetowej oraz do celów marketingowych, w tym aby wyświetlać im reklamy w innych miejscach w Internecie.

Cookie to mały plik tekstowy, zapisywany przez witrynę internetową na Twoim komputerze, telefonie lub jakimkolwiek innym urządzeniu. Plik cookie zawiera dane na temat korzystania przez Ciebie z tej strony.

Domyślnie przeglądarki internetowe umożliwiają przechowywanie cookies przez Twoje urządzenie i pobieranie w ten sposób informacji. Niektóre cookies są niezbędne do prawidłowego działania Strony Internetowej. W pozostałych przypadkach przy pierwszym wejściu na naszą Stronę Internetową prosimy Cię o wyrażenie zgody na instalację cookies.

W dowolnym momencie możesz zmienić ustawienia cookies poprzez wybór odpowiednich opcji tutaj albo poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Zablokowanie przez Ciebie konkretnych plików cookies, jeśli wcześniej wyraziłeś na nie zgodę, będzie uważane za odwołanie zgody i będzie oznaczało, że nie przetwarzamy już Twoich danych w tym zakresie.

Poniżej możesz przeczytać jakich dokładnie cookies używamy i jakim firmom w związku z tym mogą być przekazywane Twoje dane.


Jakich cookies używamy?


 1. Niezbędne cookies
  • Te cookies służą do prawidłowego działania strony. Niestety nie możesz ich wyłączyć, bo po wyłączeniu nasza strona po prostu nie będzie odpowiednio działać.
  • W tym zakresie używamy pliku rodoCookieSettings, który przechowuje Twoje ustawienia prywatności. Pokazuje Twoją zgodę lub jej brak na uruchamianie poszczególnych rodzajów cookies na naszej stronie.
  • Inne niezbędne cookies na naszej Stronie Internetowej służą do poprawnego funkcjonowania oraz do zarządzania m.in. uruchamianiem innych narzędzi śledzących na które wyrazisz zgodę.

 2. Analizy statystyczne naszej Strony Internetowej
  • Korzystamy z narzędzi zbierających dane statystyczne, dzięki którym możemy zrozumieć jak użytkownicy korzystają z naszej Strony Internetowej. Dane, które otrzymujemy z tych narzędzi, nie dają nam informacji o konkretnej osobie i nie łączymy ich z innymi danymi, które nam podajesz.
  • Korzystamy z Google Analytics. Informacje, jakie zbiera Google Analytics o użytkownikach, to np.: ile razy użytkownik odwiedza witrynę; które podstrony odwiedza; data pierwszej i ostatniej wizyty; czas trwania odwiedzin; strona, z której użytkownik odwiedził witrynę; przeglądarka, której użytkownik używa; link, który został kliknięty; miejsce na świecie, z którego użytkownik uzyskuje dostęp. Używana przez nas wersja usługi Google Analytics nie dokonuje zbierania (ani rejestrowania, ani przechowywania) adresów IP.
  • Google poszczególnym użytkownikom przypisuje własny identyfikator (tzw. Google ID) i gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z plików cookies z różnych stron internetowych. My – jako właściciel Strony Internetowej – możemy otrzymywać z Google raporty (statystyki) związane wyłącznie z ruchem na naszej Stronie Internetowej. Raporty te obejmują oczywiście wyłącznie osoby, które wyraziły na naszej Stronie Internetowej zgodę na rejestrowanie ich wizyt przez Google Analytics.
  • Możesz zapobiec rejestrowaniu przez Google Analytics informacji pochodzących z Twojej przeglądarki, instalując specjalną wtyczkę znajdującą się tutaj. Dalsze szczegółowe informacje o działaniu Google Analytics możesz znaleźć tutaj.


Jak długo cookies pozostają w urządzeniu użytkownika?


Zależy od tego, czy są to pliki „trwałe” czy „sesyjne”. Sesyjne pliki cookies, czyli informacje konieczne do tego, by funkcjonalności przeglądarki działały poprawnie, tracą ważność po zakończeniu sesji użytkownika, czyli każdorazowo przy zamknięciu strony. Trwałe pliki cookie, dzięki którym korzystanie ze strony jest łatwiejsze (np. zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści, preferencje użytkownika) będą dłużej przechowywane przez przeglądarkę sieciową i pozostaną tam do dnia utraty ważności, chyba, że użytkownik wcześniej sam je usunie przy pomocy ustawień w menu przeglądarki. Należy zaznaczyć, że pliki cookies podmiotów zewnętrznych (czyli wskazane powyżej w pkt 2) podlegają ich własnej polityce prywatności.

POZOSTAŁE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KONKURSEM


Jakie dane przetwarzamy i w jakich celach?


Oprócz opisanych powyżej plików cookies, możemy przetwarzać – w związku z Konkursem - następujące Twoje dane:

Czyje dane zbieramy Rodzaj danych Cel przetwarzania Podstawa prawna
Zgłaszający
 • imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, które podasz nam w formularzu zgłoszeniowym do konkursu, w tym treść korespondencji
 • umożliwienie reprezentowanej przez Ciebie Szkole wzięcia udziału w Konkursie i wygrania nagród
 • nasz prawnie uzasadniony interes w postaci umożliwienia reprezentowanej przez Ciebie Szkole wzięcia udziału w Konkursie;
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych
przedsiębiorcy prowadzący Szkołę w formie jednoosobowej działalności gospodarczej
 • imię i nazwisko
 • pozostałe dane firmy, niezbędne do wydania nagrody i realizacji ewentualnych obowiązków podatkowych
 • umożliwienie Szkole wzięcia udziału w Konkursie i wygrania nagród
 • wydanie nagród i ewentualne rozliczenia podatkowe
 • nasz prawnie uzasadniony interes w postaci umożliwienia Szkole wzięcia udziału w Konkursie, a także wydania nagród;
 • przepisy podatkowe
dyrektor szkoły
 • imię i nazwisko
 • umożliwienie Szkole wzięcia udziału w Konkursie i wygrania nagród
 • nasz prawnie uzasadniony interes w postaci umożliwienia Szkole wzięcia udziału w Konkursie;
osoby biorące udział w Filmie
 • wizerunek
 • umożliwienie Szkole wzięcia udziału w Konkursie i wygrania nagród,
 • cele marketingowe banku w związku z opublikowaniem Filmu na Stronie Internetowej
 • zgoda osób biorących udział w Filmie na przetwarzanie ich danych
osoby odwiedzające Stronę Internetową
 • informacje z plików cookies i innych identyfikatorów internetowych
 • cele marketingowe


Podanie powyższych danych nie jest obowiązkowe, jednak w zakresie, w jakim wymaga tego formularz konkursowy, jest niezbędne w celu umożliwienia wzięcia udziału w Konkursie i wygrania nagród.

Jak długo przetwarzamy dane?


Będziemy przetwarzać dane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych powyżej w tabeli, tj. dane pozyskane przez formularz konkursowy będą przetwarzane przez czas trwania konkursu, dystrybucji nagród, a następnie w celach dowodowych, ewentualnego rozpatrywania reklamacji, obrony przed zarzutami, a w przypadku, kiedy podstawą są przepisy prawa (np. przepisy podatkowe) – przez okres wymagany tymi przepisami. Dane przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę, będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

Komu przekazujemy Twoje dane?


W naszej działalności korzystamy z usług innych współpracujących firm, dlatego dane (podane nam w związku z Konkursem) mogą być przez nas powierzane: firmie dostarczającej nam program informatyczny ułatwiający obsługę projektów (platforma zarządzania projektami) i/lub hostingodawcy naszej poczty elektronicznej, agencji marketingowej wspomagającej nas przy obsłudze Strony Internetowej oraz Konkursu, czy operatorowi Strony Internetowej.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?


Zobowiązujemy się do poszanowania poufności Twoich danych osobowych oraz do zagwarantowania Ci możliwości wykonania swoich praw. Możesz wykonywać swoje prawa bez ponoszenia żadnych kosztów, wysyłając do nas wiadomość e-mail lub kontaktując się z nami w inny sposób.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do: